Bortsdagsständchen to'n 90.

vun Horst Dierks


Wo de Nordseewellen trecken an den Strand,
wo de geelen Blömen bleuhn in't gröne Land,
wo de Möwen schrieen hell int Sturmgebrus,
dor is dine Heimat, dor büst du to Hus,
wo de Möwen schrieen hell int Sturmgebrus,
dor is dine Heimat, dor büst du to Hus,

Nenzig Johr warsd du vandoog un dat is good,
un wi glövt uk dat: du geihst noch lang nich dood!
Wi wünscht di allens Gode un ok allens Glück
un dat du noch veel Strümp för all dien Kinner strickst.
Wi wünscht di allens Gode un ok allens Glück
un dat du in dien Tuun noch veele Appels plückst!

Jeden Dag in't Leben hest du stur wuracht,
Kinnerplünnen neiht bit in de Middernacht,
bietieden mörns upstohn un man gau in Stall,
hörst de Keuh, de blökt all, denn de Jüdder wärn drall;
bietieden mörns upstohn un man gau in Stall,
hörst de Keuh, de blökt all, denn de Jüdder wärn drall...

Wär dat Melken klor, dann suust du nu no binnen,
mit Kinnerwecken kunnst du kien Pookol nich winnen,
doch mit Kakao un Stuten un Botterbrod mit Schink
gungn de Kinner denn to School, un dat ganz moi flink,
doch mit Kakao un Stuten un Botterbrod mit Speck
gungn de Kinner denn to School, un denn wärn se wech.

14 Enkelkinner häbt wi di bescheert;
up Kinner passen häbt wi oft van di begehrt.
Häst de Lütten good versörgt un gern mit ehr speelt,
häst uk immer Ruh bewohrt, wenn se lud krakehlt,
häst ehr an dat Pottgohn weent, dat wär ganz veel weert;
inne Tokunft harrn se denn moin reinen Puupsteert.

Dag för Dag häst du us Vooder good umsörgt,
at he so fröh gung, hät di so bös besweert,
häst uk düchtich truuert ene lange Tied,
denn et fehlde di dien Karl-Hermann an de Siet,
häst uk düchtich truuert ene lange Tied,
doch de Tied heilt Wunden, un dat ok bi di.

Söben Kinner häst du kregen — wat'n Glück!
Bi de Arbeit häst du immer veel Geschick,
häst us all dat geven, wat wi to'n Leben brückt;
dorför sächt wi danke, dorför warst du drückt.
Du häst us all dat geven, wat wie to'n Leben brückt,
dorför sächt wi danke, un dorför warst du drückt!


28.6.2016


na baven