To'n Geburtsdach

vun Ewald Eden


Ik much, dat du di düchdich hööchst —
vandoach, dat is dien Läävensfest,
dat du di bit in d' Nacht vergnööchst
an allens dien Juchheien hest.

Loat vandoach di recht ümsörgen —
pakk bi d' Kant, wat hoakt un stöört,
well weet denn, wat all mörgen
Undöäch di in d' Welt geböört.

Loat Bloom'n di mit Leevde schenken —
loat stroakeln di, un ok moal ei'n,
well vöörbifoahrt, schall di wenken —
un du schasst di van Haarten frei'n.

Loat de Olldach vandoach buten —
he kann een Dach oahn di to,
do de Sörgenfenster schluten —
de schöält töben bit mörgen froo.

Wi wünschen di nu vöäl Pleesäär —
kehr di nich üm, bliev as du büst,
Glükk schasst du hemm'n, un noch wat mehr —
as Brod blods, un een warmet Nüst.


4.10.2020


na baven