Muin leuwe Deern
— För en Deern to'n Valentinsdag —

van Martin Hüttenbernd


Muin leuwe Deern,

Eck danke dui för duine leuwen Wünske,
seu goht ganß deupe in muin Härt.
Niu sallt wui beude dorup lünsken,
dat et nau bedder met us wärt.

Wui beuden kumt us nich recht naijer,
de Tuit löpt doch seo bannig schnell vobui,
eck häbbe Angest, dat de Leuwde stoh'n blifft,
os Bleomen, deo de Minsk keun Wader gifft.

Wui wiet niu jümmer daran denken:
De Leufde ess dat Beste upper Welt!
Seu gifft us ollen scheune Stunnen,
doch bleos, wenn wui ganß fest teohaupehölt!

Niu nihm eck dui ganz fest in muinen Arm
un lote lange nich mahr leos,
— et kribbelt — un dat Härte wärt us warm!
Wo blifft niu iuset Denken bleos?


Tau'n Anhören hier klicken:


Lesen deit Martin Hüttenbernd in lippisches Platt.


8.2.2009


na baven