Günter, ade! Leed to en Ehscheidung

vun Sibilla Frerich

Melodie: "Winter, ade"

Günter*, ade!
Scheiden deit weh,
avers dat wi uns scheedt,
deit mi keen beten leed.
Günter, ade!
Ut is uns' Eh.

Günter, ade!
Scheiden deit weh,
avers na twintig* Johrn
smitt ik de Flint in't Koorn.
Günter, ade!
Dat is okay.

Günter, ade!
Scheiden deit weh,
avers nu is't so wiet:
Maak em alleen, dien Schiet!
Günter, ade!
Dat deit di weh.

Günter, ade!
Scheiden deit weh.
Leest du den Urdeelssprook,
kümmt di dat Fröhstück hooch.
Günter, oje!
Loop fix na Tö.

Günter, ade!
Scheiden deit weh.
Kümmt nu dien Liedenstiet,
bün ik doch froh un blied.
Günter, ade!
Mi deit't nich weh.

* Naam un Johrstall köönt individuell afännert warrn.


31.8.2014


na baven