Wi Fruuns

vun Marita Pollak


Wi Fruuns sünd wat Besünneres!
Wi sünd boren, üm ju Männer
leef to hebben.
Ju Kinners to schenken
un dat Leven scheun to moken.
Ju de Sorgen to nehmen
un Freud to geven.
Wi mokt ju Männer en scheunes Leven.
Ohn uns könt ju Männer gor nich leven!
Wi sünd smuck, un wi sünd scheun.
Köönt uns vull Anmoot bewegen,
goot danzen, mit Füür un Swung, un —
wi sünd noch in’t Öller jung.
Wi leeft Männer, de smuusen,
Kumpelment moken un danzen köönt.
Un fangt denn de Musik to spelen an,
denn höllt uns nix mehr op den Stohl,
müch denn ok noch en smucken Mann
mit uns danzen, find wi dat ganz wunnervull.
Aver is keen in’n Sicht, danzt wi ok alleen,
doch, — dat kriegt wi Fruuns allens hen!


9.11.2008


na baven