Geburtsdach

vun Ewald Eden


Schleist du vandoach de Oogen up
büst du wäär een Joahr wiider
moak di niks druut — schiet dor wat up
denn büst du good ut Schnieder

Sitt di moal irgendwat hoch in d' Kopp
sett flink di up dien Rad
un — ruppdiwupp — in Schwiensgalopp
büst du up dienen Goardenpadd

Ik wünsch di — dat di allens blivt
dien Famili as dien Ruhepool
dat niks di noa een Dokder drivt
keen Krankheit un keen Ballerkohl

Di blievt joa ok noch hunnerd Joahr
üm aal dat to beläven
ik hoap du kummst mit all'ns kloar —
us Herrgott mach di d' gäven...


2.1.2009


na baven