Grönen Kohl

Text: Brigitte Fokuhl
Melodie: Das Wandern ist des Müllers Lust


För Grönen Kohl up norddüütsch Oort,
dor hebbt wi in'n August al spoort, August al spoort.
Man kümmt denn de November ran,
dor fangt dat Gröönkohloornten an
dor fangt dat Gröönkohloornten an, dat Oornten an
Refrain: o wunnerbore Gröönkohltiet,
nu is dat wedder mal sowiet,
o Gröönkohl-, o Gröönkohl-, o Gröönkohltiet.

Doch beten Frost, de höört dorto,
dat is siet olle Tieden so, oll Tieden so.
Denn plückt wi em un wascht em fix
un plümpert Water up uns' Büx,
un plümpert Water up uns' Büx, up unse Büx.
O wunnerbore Gröönkohltiet...

Denn warrt he dörchdreiht orrer hackt
un nahst in'n groten Pott möör kaakt, in'n Pott möör kaakt.
Mit Kohlwust, Kassler, Back vun'n Swien,
so smeckt dat goot, so sall dat sien,
so smeckt dat goot, so sall dat sien, so sall dat sien.
O wunnerbore Gröönkohltiet...

De Pellkantüffeln, lütt un fien,
de kaamt nahst in de Braatpann rin, de Braatpann rin.
Dat Zuckerstreuden nehmt wi vör,
denn kriegt se ene brune Klöör,
denn kriegt se ene brune Klöör, een brune Klöör.
O wunnerbore Gröönkohltiet...

Un nu sett wi uns all an'n Disch,
de Kröger bringt den Gröönkohl frisch,
den Gröönkohl frisch.
De een smeert Semp up Swieneback,
den' annern is't nich na de Jack,
den' annern is't nich na de Jack, nich na de Jack.
O wunnerbore Gröönkohltiet...

Denn smeckt uns dat, denn haut wi rin,
so is dat na uns' Kröger's Sinn, na Kröger's Sinn.
Gegen Döst warrt Kööm un Beer bestellt,
passt up, dat ji ok richtig tellt,
passt up, dat ji ok richtig tellt, ok richtig tellt.
O wunnerbore Gröönkohltiet......

O Gröönkohl, Gröönkohl, miene Lust,
du helpst geg'n legen Kraam un Frust, geg'n Kraam un Frust.
Wi freut uns al dat hele Johr,
verputzt den Kohl mit Huut un Hoor,
verputzt den Kohl mit Huut un Hoor, mit Huut un Hoor.
O wunnerbore Gröönkohltiet......na baven