Den Oltmeister vun de plattdütschen Dichters,
Fritz Lau,
to sien'n fiewundsöbentigjährigen Gebortsdag
an'n teihnten August 1947

vun Friedrich Schnoor, tostüürt vun Freddy Schnoor


In slimme Tied un swore Stunn
hebbt Trost wi in dien Böker funn,
dat uns dat Leben wör nich to Qual,
dat dankt wi Di veel dusendmol!
Un hüt, wo denn de Dag nu dor,
wo du büst fiewunsöbentig Johr,
dor wölt wi uns beielen gau
un wünscht vun Hadden Di, Fritz Lau,
veel Glück, veel Glück op allen Wegen,
de Du de „Achtzig“ geihst entgegen.
Bliew uns gesund un bi Humor,
holl hoch uns Fohn noch mennig Johr!
Wo ümmer Du för streewt un dohn',
dat warrt ok denn nich ünnergohn,
wenn noch so bitterbeus de Tied,
as wi se dörchmakt hebbt bit hüt.
Uns' Plattdütsch, dat ward wiederleben,
dor wöllt mit Di wi all' för streben!
Dat's för dien Wark un för dien Dohn
doch woll de allerriekste Lohn.
Uns Haddenswunsch stiggt bit ton Heben:
„Geew Gott Di noch en langes Leben!“

Lauenborg an de Elw
10. August 1947


Klick up tau'n Vergröttern!


28.6.2015


na baven