Stööt't up dat Door

Melodie: "Macht hoch die Tür"
Plattdüütsch vun Hans-Georg Peters


Stööt't up dat Door, maakt breet de Döör,
de Herr steiht in sien Pracht dorvör,
en König, de de Welt regeert,
en Heiland, vun uns all verehrt,
de Heil un Leven mit sik bringt.
Nu jubelt luut, vull Freuden singt:
Ik laav Di, Gott, mien Herr,
Du, Vadder, giffst veel Raat!

He is gerecht, en Helper weert,
vull Sanftmoot he sik to uns kehrt,
sien' Königskroon' is Hilligkeit,
sien Zepter is Barmhartigkeit,
all uns'e Noot to Enn he bringt.
Nu jubelt luut, vull Freuden singt:
Ik laav Di, Gott, mien Herr,
wies, Heiland, mi dat Maat!

Woll geiht't dat Land, woll geiht't de Stätt,
de dissen König bi sik hett!
Woll geiht't de Harten överall,
in de diss' König trecken sall.
He is de Sünn, de Freuden bringt,
wenn all vull Höög un Wonnen singt:
Ik laav Di, Gott, mien Herr,
mien Trööster fröh un laat.

Kumm, o mien Heiland Jesu Christ,
mien Hartensdöör wiet apen is,
treck in mit alle Gnaden Dien,
Dien Fründlichkeit laat düütlich sien;
Dien Hillig Geist ist Richt un Leit
för'n Weg to ew'ge Seligkeit.
Dien'n Namen, o mien Herr,
sie ewig Pries un Ehr!na baven