Wahre Grött

vun Horst Rehmann


Bannig Grotes gifft dat up de Welt,
daartoo tellt ok dat grote Geld;
Rieke giert dääglich nieg na Grött:
nix schient mehr groot, wenn een't eerst hett!
Groot nennt man ok de Alpenbargen,
un Riesen sünd bloots grote Dwargen;
grote Politiker regeern Lannen,
de Meere hebben grote Randen;
groot is ok de Erdenball,
riesengroot sogaar dat All.

Doch dat Gröttste, dat't jemalen geev,
dat is de Born vun innig Leev,
de uns behöödt un stärkt un wohrt,
en Wunner vun besünner Art,
dat weet een jeeden vun Geboort:
dat Allergröttste is — en Mudderhart!


12.5.2017


na baven