Leed för en Vereen ut histoorsche Tied
Leeder to de Pellkartüffelmohltied
vun den Vereen "De Plattdütschen“ vun 1902 to Hbg. Eilbeck
opn Sünnobend, denn 17. Juli 1926

vun Friedrich Schnoor, tostüürt vun Freddy Schnoor


Melodie: "Wer will unter die Soldaten"

Wer will unner de Plattdütschen,
De mutt hebben frischen Moot,
De mutt hebben frischen Moot,
Sünst paßt he dor nich twüschen
Wenn see veel vergnögt sünd blot!
Sühst Du woll!
Hier bi uns in unsen Bund
Is de Stimmung ganz gesund,
Denn bi Fründschaft un Humor
Stoht wi in'd fiefuntwindigst' Johr!
Un wat nie uns fehlen deit:
Dat is de Gemütlichkeit.
Sühst Du woll!

Wenn wi uns' Versammlung'n hollen,
Denn mokt wie eene bunte Reeg'
Mang de Jungen sitt de Ollen
Un denn sünd wi fein toweeg!
Hier en Beeker un en Smöker
Hier en Döntje un en Klöntje
Bi Musik un bi Gesang
Ward de Tied uns gornich lang!
Wokeen quesen will un knurrn,
De hett bi uns nicks verloorn!

Un wenn wi in fiew Weeken
Hebbt ne Pellkartüffelhöög
O, denn sünd wi god to spreeken
Un denn smunzelt wi vergnögt.
Doch Humor gehört dorto —
Hahaha un Hohoho
Hollaho un Hollahi —
Lachen mokt de Leewer frie.
Wi vün'n Plattdütschen Vereen
Sünd fidel jo as sünst keen!

Denn bi uns an unse Dischen
Hett noch keener sick verköhlt.
Worm un wiß hoolst jeden twüschen,
De noch Plattdütsch denkt un föhlt.
Hier de olle gode Rot:
„Bliewt gesund, rein un getrost!“
Billst Du Di wat in, mien Jung,
Rut ut de Vereenigung!
Denn hest Dünkel, kriegt wi Di bi'n Krips.
Pett Di jo nich op'n Slips!

Olle brave dütsche Sitten
Sünd bi uns noch god verwohrt,
Dat nich utreckt so, bi de Lütten,
Modersprook un Lebensort,
Modersprook ward kuum noch lehrt.
Ober se wullt snacken as de Olln.
Wat wi hebbt, dat wüllt wi holln.
Un so bliewt wi, wat wi sünd,
Unser Stolt is, wat wi köönt.
Wi um uns' leev Dütschlands wacht
Sünd wi nich dat slechste Slag!

Mokt de Runn man ümmer breeder,
Dat dor noch welk twüschen köönt,
De mit uns singt smucke Leeder
Un gemütlich plattdütsch klöönt!
Unse Modersprook to pleegen,
Dat bedriewt wi mit Vergnögen!
Un dor paßt am besten to:
Humor, grodherut un liekerto!
Jungs un Deerns kämpft immerdor
För uns plattdütsch Tru un Wohr!


Klick up tau'n Vergröttern!


28.6.2015


na baven