De letzde Reis'

vun Ewald Eden


Dien letzde Reis' deist du no moaken —
häst anhüürt föör de Ewichkeit.
Dat Heergottsschkipp sünd nu dien Planken,
up de du dör de Tieden seilst.
Mach dat ok krängen, mach ok wanken —
de Een dor fast an d' Rüür woll steit.
Dien Seefohrtsbook licht nu in Hannen,
in de dat bestich is verwoahrt —
un grööt mi all de anner Mannen
up diene letzde groode Foahrt.


18.2.2013


na baven