Rezept-Vörslag för een heel Johr

vun Henning Eggers


Wi nehmt 12 Maande,
mookt se heel sauber vun Bitterkeit,
Giez, Pedanterie un Bangen,
un deelt jedeen Maand in 30 or 31 Deele,
so dat de Vörrat för een Johr riekt!

Nu ward jedeen Dag enkelt anricht
ut een Deel Arbeit un twee Deele Frohsinn un Humor.
Nu deist du dree ophüüpt Eetlööpel Optimismus dorto,
een Teelööpel Toleranz,
een Körnchen Ironie
un eene Pris' Takt.
Dat ward mengeleert un heel rieklich
mit Leev' övergoten!

Dat fardig Gericht smückt man
mit Strüschchen lütte Opmerksamkeiten
un serviert dat däglich
mit Heiterkeit
un mit een' goode, erquickende Tass' Tee.

Ik freu' mi in't Lewen, ik söök keene Dornen,
nasch' de lütten Freuden.
Sünd de Dören nich hoch nuch, so bück ik mi;
kann ik den Steen ut den Weg nehmen, so do ik dat!
Is he to swoor, denn goh ik üm em rüm,
un so find ik alle Dag
een lütt beten, dat mi freut!


1.1.2019


na baven