Neeschier

vun Ewald Eden


De Stuvendör sükk nich bewäächt
dat Schlöädellokk verhangen
man meent, dat dor de Engels fleecht
in Kinnerhaarten söötes Bangen

De Fenster wiest in d' Appeltuun
villich kann man wat spitzen
de Gröttern sünd vöör Neeschier duun
see doon sükk rein erhitzen

Möächt see noch so foast sükk quääl'n
sük an dat Müürwark hochtotill'n
stoadich deit een Stückji fääl'n
an dat, wat see woll weeten will'n

Man sücht dat blinkern in de Schieven
sinnich geit een hen un her
nich weeten wat de binnen drieven
in Kinners Kopp geit dat tokeer

So moten see sükk still bemööten
bit dat an to pingeln faangt
Geschenken — Kringels — Päpernööten
Knecht Ruprecht ut sien Büdel laangt


24.12.2014


na baven