Dei veierde Advent —
lüchten Weg


 


Veier Stämme, stark, staoht nao baoben,
striepen Lecht, äöwert Land henschaoben,
gäwt nao düstern Schadden us ein Haopen,
Menschken kaönt nu ruhig schlaopen.
Dei lechte Tied hoch, kimmenwiet
driff Leid un Kummer bold besiet.


Biller un Text: Ludgerd Lüske

22.12.2019


na baven