Bloots hüüt

De 10 Gebotten vun't Sutjeblieven


Düsse teihn Gebotten för den Alldag warrt den — jüst hillig spraken — Papst Johannes XXIII. toschreven. Se schallt helpen, dat dääglich Leven eenfach, sutje un mit de rechte Stüttigkeit antopacken. De Gebotten sünd nich bloots för Christen, ja nich maal bloots för religiöse Minschen to bruken.

1. Leven

Bloots hüüt warr ik versöken, eenfach den Dag to beleven — ahn dat ik all mien Problemen op een Slag lösen mutt.

2. Ajess

Bloots hüüt warr ik dull op Weert leggen, woans ik optreden do, un warr mi reinweg vörnehm wiesen: Ik warr an nüms rümkritteln, ik warr nich mal achterher ween, de annern torechttostuken orr an ehr rümtobetern ... bloots an mi sülvst.

3. Glück

Bloots hüüt warr ik glücklich ween in de Wissheit, dat ik för dat Glück un dat Glücklichween maakt bün — nich bloots för de anner Welt, sünnern ok för düsse.

4. Realismus

Bloots hüüt warr ik mi na de Ümstänn richten un nich verlangen, dat sik de Ümstänn na mi un mien Wünsch richten schallt.

5. Lesen

Bloots hüüt warr ik teihn Minuten vun mien Tied mit en gode Lektüür tobringen. As de Lief de Nohrn to'n Leven nödig hett, hett de Seel gode Lektüür to'n Leven nödig.

6. Hanneln

Bloots hüüt warr ik een gode Daat doon — un ik warr to nüms vun snacken.

7. Överwinnen

Bloots hüüt warr ik wat doon, woto ik keen Lust heff. Wenn ik dorvun muulsche Gedanken krieg, warr ik för sorgen, dat nüms dat wies warrt.

8. Planen

Bloots hüüt warr ik mi nipp en Programm maken. Villicht holl ik dat nich nipp in, avers maken do ik dat. Un twee Undöögden warr ik nich tolaten: de Jaagerie un dat Nich-to-Pott-Kamen.

 

9. Moot

Bloots hüüt warr ik keen Bang hebben. Sünners warr ik ahn Bang mi an allens freun, wat schöön is. Un ik warr an de Goodheit glöven.

10. Tovertruun

Bloots hüüt warr ik fast an glöven — ok wenn dor allens gegen sprickt —, dat Gotts gode Hand över mi is un he för mi sorgt, as geev dat nüms sünst in de Welt.

Nimm di nich to veel vör. De freedvulle, stüttige Söök na dat Gode an elkeen Dag un to elkeen Stünn, mit Gedüür un ahn Överdorigkeit — dat langt.


Biller, vun baven na nerrn: Eden (1 - 3), Fragonard, Witzke, Eden, Heßler
Överdragen: Marlou Lessing
29.5.2014


na baven