Bodenreform

vun Rudi Witzke — Deil 2


Köönt de Buurn hier un dor na de Wenn höpen un danken?

De LPG-Wirtschafterie in de DDR hett dat Land wiß nich goot daan. De Lüüd müßten hard arbeiden, aver wat bi rutkeem, dat hett se wiß nich freugt. De Verbunnenheit mit Land un Deerten is de Beek hendaal gahn. Dor weer wenig to spören vun Luther sien Höpen un Danken.


Plögen up tosamenleggte Feller för de LPGDe een un anner Niebuur hett na binah föftig Johren denn aver doch enen gooden Schnitt maakt. Na de Wenn 1989 kreeg he de Rechten över sien Land, dat he an de LPG afgeven harr, trüch. Un de Niebuurn harrn ehr 40 Morgen. Weer siet 1946 ehr egen. Schuldenfrie! Un ik kenn een, den sien Land is in en poor Johr "Bauerwartungsland" vun en wat grötere Stadt. Un de annere verköffte an de rechte Siet vun de Dörpstraat sien Land, so an twintig Morgen, bannig düür an enen Kieler Investeer. Un nich blots de hett för "Wohnen im Grünen" veel Geld insteckt. Mennigeen Enkelsöhn vun disse Niebuurn is orrer warrt denn nu Millionäär. Warrt "Junkerland" so wedder "Junkerland"?
  De Lüttbuurn, de ehr Land afgeven harrn, kregen dat trüch, ok wenn se nu in'n Westen weern. Ik heff bi mien Fohrten aver blots een orrer twei Heimsche orrer ut'n Westen trüchkamen Lüttbuurn seihn, de wedder en Buurnsteed inricht harrn. De Buurnstand is tweislaan. Meist hebbt se GmbHs orrer so wat grünnt. Un faken steiht de fröher LPG-Vörsitter ok de GmbH vör. Un de ole Bookholler kriggt ok noch'n Job.
De PDS is för de Bodenreform
Annere "Mitglieder" vun de uplösten LPGs avers, de keen Land bi de ierste Bodenreform kregen harrn, geiht dat nu bannig wat schrager, wenn se denn överhaupt wedder Arbeid funnen hebbt. Se hebbt Titels: "Swienuptucht-Inschenöör" orrer "Gröönfoder-Silaagsch-Inschenöör" orrer "Traktorist för Grootmaschinen". Wißlich hebbt se flietig up liernt un weern in ehr Rebett düchtige Lüüd. Se hebbt Johre schufft. Se weern fraagt Spezialisten.

Bild Markus Hagenlocher/Wikimedia Commons
Hüüt sünd se "ungeliernt" Lüüd, wieldat ehr Profeschoonen so nich mihr gifft. Veele vun ehr Kinner, middewiel Junglüüd, hebbt den Affsprung nich schafft. As verlahmt slaan se de Daag doot. So husen se in de tosamfallen Buurnhüüs in Dörper, de ik in Vörpommern besöcht heff, eenstmaals "Friee Buurndörper". Un vun disse Anschetenen gifft dat to un to veele. Blöhen köönt "Landschaften" dor nich. Dor blöht Hatt un Aggreschoon. Woll besünners denn, wenn en Wessi mit Klei an'e Hack sik in ehr Neegde enen Hektaar Land köfft un 500 orrer veel mehr Hektaar topacht un mit sien modern Maschienen mit een, twei Lüüd "bewirtschaften" kann.
De Grootkoppeten schulln avers de Vergetenen nich vergeten.
Un nüms fraagt na de Nakamen vun de olen, 1945/46 wegjagten Grootbuurn. Wenn de "Junker" nafragen schullen, wat se villicht ehr Land trüchkriegen orrer trüchköpen kunnen, denn so warden se schamfeert. Gahn se to Gericht, denn trecken se den Körteren. De groote Bundeskanzler Kohl müßt den grooten Vörsitter vun de KPdSU Gorbatschow verspreken, dat dat Verdrieven vun de "Junker" vun 1945/46 rechtens blieven müßt, süß kunn dat mit dat Tosamenkamen vun de twei Düütschlands nix warrn. De Minister Krause müßt dat de Lüüd verklorn, dat se leddig utgüngen, dat up ehr Kosten de "Einheit" köfft worrn is. Geföllt mi so överhaupt nich, ok wenn de bövelsten Richter dat so seiht:
"23.4.1991 Das Bundesverfassungsgericht erklärt die im deutsch-deutschen Einigungsvertrag erfolgte Anerkennung der Bodenreform in der damaligen Sowjetischen Besatzungszone für verfassungsgemäß. Opfer dieser Enteignungen haben demnach keinen Anspruch auf Rückgabe ihres ehemaligen Besitzes."
Hüdigendaags funktioneert en Buurnhoff avers blots denn, wenn dor so an poor Hunnert Hektaar bewirtschafft warrn. Dat is de Grött vun "Junkerland" von 1945/46. Verdreihte Welt! Dat dor nu wat ut warrt, dorför kriggst denn Subventschoonen vun de EU. Dat is denn vörierst de letzte Bodenreform?
 

Bild Wikimedia Commons
 

Gor nich wohr: De Grönen — un nich blots de — willn wedder trüch na'n ökoloogschen Landbuu. Se nömen dat nich Bodenreform. Se seggn Agrarwandel dorto. De Ümgang mit Feller, Acker, Wischen, Weiden un Hölter mütt sik ännern. Dat is wohrhaftig nöödig.

Ierd kannst nich jümmmerto mit Chemie quälen. Dat mutt anners warrn. Un de Deerten bruken Platz för't Leven. Denn warrt Nohren dürer. Kloor! Hett sik ok goot anlaten mit de Bio-Hööf, nu aver gahn all veele Buurn trüch, weg vun de Ökologie wedder hen na de Ökonomie.

Ik föhl mi "sauwohl"!
Swiens hebbt nämli Grööntüüch un Sünnschien geern!!!
 

Demeter-Goorn. Bild Zerohound/Wikimedia Commons
Bio-Hööf? Dat bedüüdt nix annres, as dat de Buurn wirtschaften mütten so as mien Opa un Uropa un Ururopa in Sivertshagen un Splietsdörp, de woll en Oort Leev to ehr Land harrn. Ahn Pierd natüürlich mutt dat gahn, dorför mit villicht niege, lüttere, moderne Maschienen. De mütten buut, villicht ierst erfunnen un entwickelt un för düür Geld anschafft warrn. Liekers föllt bi de Oort Wirtschaften mehr Arbeit an. Un wo kaamt dorför de nödigen Arbeitslüüd her? Düütsche warrn sik dat Krüüz nich krumm schuften willn. Ok de Arbeidslosen in de vergeten Ecken in Vörpommern nich un ok nich hier in Sleswig-Holsteen. De sünd ut de Lien gahn. Un keen Bio-Buur kann jüm so veel tahlen, as de Stütt jüm inbringt.
Willt wi wedder utländsche "Schnitter" to Minschen von ringer Oort maken? Doot wi all, wieldat en Düütsche keen Kohlköpp afsneden kriggt un bi't Bohnenplücken sien "Bandscheiben-Leiden" ehm hinnert. Up'n grooten Buurn-Hoff in uns Neegde stünnen, as de Buur noch wirtschaften dää, Wahnwagen an Wahnwagen ut Polen mit Hülpslüüd för Ierdbeeren-, Arvten- un Bohnenplücken, för Zucchini-, Kohlrabi- un Kohl-Oornen. Dat güng blots mit en besünner Verlööf vun't Arbeitsamt, dat flietige Lüüd ut Polen ehm hülpen. Jümmer wedder müßt de Buur Verlööf beandragen un nawiesen, dat de Helpers keen' Düütschen Arbeit wegnehmen dään. —— He hett uphöört, Buur to sien.

Orrer schallt wi all Kommunarden vun Demeter-Hööf as in Rotenhausen bi Lübeck warrn? Dat geiht denn ok nich. De Buurn-Koor hett sik in de vergahn föftig Johrn bit an de Assen fastrammelt.

Un so is "Agrarwandel" en Droom, en vun de schöönen Drööm. Ut Buurn müßten Agrar-Inschenööre warrn. Ut Höhner, de up'n Hoff rümgackerten, sind insparrte "Eierlegemaschinen" worrn, Swienuptrecken un Bullenmast sünd "Fleischproduktion" in Grootbetriebe, de up Melk tüchten Köh mütt besünneres Foder kriegen, süß warrn se quiemig. De kannst nich mihr sommers bloots up'e Weid jagen. Denn gahn se in. Kannst Di upregen, anners kaamt Buurn aver nich trecht up'n europääschen Markt.


Villicht avers kriegen wi all tosamen dat doch up de Reig, dat nich dree orrer veer Konzern-Bosse dat Seggen hebbn, woans un wat för Nohren up'n Tresen vun welken Supermarkt kümmt. De Welt-Deerten-Schutzdaag 2001 harr dat Motto:

"Friee Höhner bruukt dat Land!"


Frie Hahn in't Museumsdörp Volksdorf in Hamborg. Foto: ML


"Bodenhaltung", Bild Wikimedia Commons

Käfighaltung. Bild GULLI.ver/Wikimedia Commons

Melkkarussel. Bild Gunnar Richter/Wikimedia Commons
exootsche Frücht
De Biller wiesen, dat dat nöödig is. Mutt sik wat in uns Köpp ännern. Friee, angascheert Minschen bruukt dat Land, de sik üm kümmern un dorför insetten köönt, woans wi mit uns Mit-Minschen uns Ierd, uns Planten un Deerten tosamen leven, de de Nohrenkraam-Kaptalisten un Globaliseerer ehr Tuur vermasseln. De Fraag na de rechte Bodenreform geiht uns all wat an, nich blots de Buurn.  

Wi mütten inseihn, dat nich elkeen Dag Braden un Leckerkraam vun överall her up'n Disch kamen kann. — Wi eten meist nich, wi spiesen öftins, wi slemmt to un to geern. Dorto höört, dat Wiehnachten en Ierdbeer-Tort up'n Disch kümmt. Kap-Druven mütten ok in'n Winter sien. Un een mutt liernen, wat Litschis, Cumquas, Karambol, Kiwis un wat Shrimps sünd. düsse Frucht heet "Karambol"...

Kannst 'n Victoria-Boors ut Afrika köpen. Groote, de Luft verpesten Lastfleiger bringen dat vun överall ut de Welt na uns. — So hebbt de wegjagten "Junker" un Grootbuurn nich eten. So nich! Mutt een woll maal över nadenken, nich?

 

Kiwi

...un düt is en "Kiwano"

 


An'n kaputten Victoriasee in Afrika na Wikimedia Commons. De Boors hebbt wi upfreten.

In Brüssel beraden se jümmer wieder Bodenreformen,
nu för ganz Europa.
Vun baven warrt fastleggt,
wat un woveel een produzeert un woveel Geld he dorför kriggt.
De Buurn potesteern up ehr groot Versammeln.

Wi mütt all helpen, dat wedder "Höpen un Danken" mööglich warrt.
En gesunnen Buurnstand bruukt dat Land.

 

Rudi Witzke, 20.7.2003


na baven