Passion 2015:
Palmsünndag

vun Marlou Lessing


Gott un Guld


Misereor Hungerdauk 2015

Guld — dat Echte, dat, wat sien Weert in sik sülvst hett.
 
Guld — Mammon — de Gott vun'e Welt...
He fritt Minschenoppers.
Lauter. Lauter is dat Guld, rein. Eddel.
 
Guld: de Grote Löög —
de gröttst Bedrug in de Weltgeschicht.
Guld — en Eddelmetall. Dat rust nich, dat vergeiht nich. Guld is ewig.
 
Nippes. Nippes un Tand. Talmi. Flitter.
De holle Götze.
De Glanz vun de Ewigkeit.
Dat warme Licht.
 
Nich allns, wat glänzt, is Guld —
wohr di vör sien Falschheit!
Glööv! Glööv dat Guld.
 
Ja, glööv dat man, du Idiot.

Op swatten Balken kümmt uns hüüt dat Guld togegen. Hosianna!, röppt dat Guld. Crucifige!, seggt de swatte Balken: Sla em an't Krüüz!

So holl kann dat ween. Hosianna — du Gott vun'e Welt. Falschheit! Swackheit: Nippes, Tand.

Wohr is: dat Swatt. Wohr is de Pien — un ok de Bitternis. Lütte rode Pulse loopt ut dat güllen Hart as deserteern Suldaten.

Köönt wi noch wat seggen för dat Guld? Dat Guld vun düssen Dag is dat falsche Guld, dat Guld vun'e Welt — morgen al is dat nix mehr weert.

Man dat Guld op düt Hungerdook is en Kontinent, en güllen Hart, even maakt dör de Hamers vun den Guldsmitt. Morgen — morgen warrt dat verraden. Un an't Krüüz slaan.

De Kontinent Hart blifft güllen ok an't Krüüz vun de Swackheit; ok in de Vörhöll vun de Falschheit; ok in de Höll vun de Bitternis. Dat behöllt sien Klöör.

Sien Klöör: Morgenglanz der Ewigkeit. Licht vom unerschöpften Lichte.

Such uns heim mit deiner Kraft,
o du Aufgang aus der Höh,
dass der Sünde bittre Haft
und des Zweifels Not vergeh;
gib uns Trost und Zuversicht
durch dein Licht.

Glööv dat ruhig.


Wi, de Redakschoon vun Plattpartu, Marlou Lessing un Rudi Witzke,
dankt för de Verlööf MVG Aachen, dat Bild vun dat Hungerdauk hier to nütten.

29.3.2015

 

 


na baven