Passion 2016 — Op'n Weg
Sünndag Invocavit


Invocavit

worüm wi twiefelt, weet wi nich.
de dören staht al open.
op di un mi fallt dor en licht
hendörch. gott hett uns ropen.


Text un Bild: Marlou Lessing
14.2.2016


na baven