Tau Pingsten 2011

vun Rudi Witzke


Hei is jümmer üm di...


Hillig Duuv


Pietzmoor. Foto Willow/wikimedia commons

Legg Di in't weike Bett vun Kreihenbeeren,
een Steed achter de drütte Düün
un laat vun de Sünn die warmen,
sluut de Ogen beid ünner hogen Heven,
hork dorför up't lieste Zwiestern,
wat de Welt dörchweiht.


Cirruswulken. Bild Sebastian/wikimedia commons

Toierst warrst dien eigen Blaut
wies, dat dörch de Adern flütt.
Hartens Slaag gifft Richt un Ornung.
De Aten kümmt, de Aten geiht.
Hei driggt die dörch dien Daag.


De Hillige Geist kümmt över de Ierd. Bild RW

Achtern in't Dörp bellt een Hund,
Kinnerspelen mengeleert sik lies,
een Vagel piept, de Kreih raackt,
achtern Busch een deepes Brummen:
De Groote See.


RW

Du bliffst still liggen,
un een Gedruus na't anner
swinnt un Stillnis wågt sik vör.
Denn ward dat warm un
een nieges Weel breidt sik üm di ut.

So büst inslaten in den groten Krink
vun Leven hier un in all Wieden
ahn Stunnen-Tellen orrer Minuten.
Inslaten büst in'n Krafstroom,
de uns grote Welt dörchpulst.

De Hillig Geist, de besünner Aten
geiht dörch di dörch.
So kann Gott alltiets bi uns sien
un Rauh, Glück un Freden
di un de Dienen schenken.


Pingst-Ikoon

Een weit so recht Pingsten nich,
wat wi dor fiern, wat dor låven?
Laat di dat seggen:
Wi bruukt den Hilligen Geist,
un nie is hei so nåh as Pingsten —

....unvörstellbor nåh.

Drüm singt wi in uns Düütsche Mess vun Schubert:
"Hillig, hillig, hillig, hillig is de Herr
Hillig, hillig, hillig, hillig is bloot Hei.
Hei, de nie anfungen wöör, Hei is jümmer dor,
Ewig is un weevt, sien ward jümmer dor."

Vun Harten wünsch ik uns, dat de Aten vun Gott, de Schechina seggt de Juden,
de Hillig Geist bi uns dörch uns weven un warken kann.
Pingsten ward uns verspraken, dat de Hillig Geist weiht
un dörch alle Ritzen un Trümmer de Minschen draapt
In de Prachthüüs un de Containerhütt!!

Dat is wohrhaft to fiern.


Hillige Pingst-Åbend

Gott segen disse Pingstdaag.
dat se Daag för uns Heil ward.


12.6.2011


na baven