Staht up!
Staht up!
Schüddelt af den Slaap.
Een Wunner över uns.

Kaamt, helpt düden,
wat sik begifft:
All Stierns bögen sik.

Bögen sik,
vör dat Licht, vör dat,
wat upstiggt un strahlt.

En Singen un Klingen
vun baben na ünnen:
apen de Heven!

Een Licht,
wat lücht hell un kloor
över de Eerd un rundüm.

Dit Licht
üm un bi is uns Sünn
vun nu an alltiets.

Roos
in'n Winter,
Helper, Tröster, Redder:

Jesus is born.

 


Rudi Witzke

24.12.2003


na baven