De eerst Strohsteern

Legende vun Else Tümmel, Plattdüütsch Inge Weiland


As sik de Harders up den Weg na Bethlehem maken, wörr vun ehr Snacken un Ropen ok en Harderjung waak, de bi de Schaap in'n Stall slapen harr. He wunner sik, un noch en beten swiemelig leep he mit de Mannslüüd mit un stünn denn mit ehr in den armselig Stall 'ne lange Tiet vör dat nieboorn Kind in de Krüff, bet een vun de Harders em an'n Arm faat kreeg:
"Kumm, Jung, laat uns na Huus gahn! Dat Kind un de Mudder bruken Ruh!"

Ünnerwegens ratschlagen de Harders, wat se för dat Kind woll mitbringen kunnen.
"Ik bring em Melk vun dat Mudderschaap!" reep de een. "Ik nehm goden Schaapskääs mit!" sä en anner. De Drütte wull enen lütten Sack Mehl hendregen, en Veerter en week Lammfell schenken. Noch en anner wull en Bund Holt to'n Füürn henslepen, un noch en anner wull enen Büdel vull Appeln tosamen söken. Weller en anner harr noch enen Pott Fett stahn. Un de öllst vun de Harders, de an wenigsten harr, överlegg lange Tiet un sä denn:
"Ik warr dat Kind up miene Fleit en Wegenleed vörspelen."

De Harderjung wörr ümmer truriger. All harrn wat to schenken, blot he nich! He sülven beseet dat, wat he an harr, en Hemd un ene Büx un en Jack. Aver de weern so olt un so dull flickt, de kunn he dat Kind nich henbringen.

Up sien Strohlager kunn de Jung lang nich inslapen. Ümmer noch sehg he dat Kind vör sik. He wull doch so geern ok wat schenken. Aver wat?

Dor blänkern up'nmal in dat Licht vun den groten niegen Steern en poor Strohhalme up. Se legen krüüz un queer över'nanner un drepen sik in de Mitt to enen Steern, enen Strohsteern. Dor wüß de Jung, wat he dat Kind schenken kunn. He wünsch sik den Morgen ran, dat Slapen füll em swoor. Endlich wörr dat Dag. Liesen greep de Jung na dat Metz vun den Harder, de dicht bi an't Slapen weer, un sneed sik en poor Strohhalme trecht, dreih ut Schaapswull enen Faden un wickel un knütt em üm de Halme so, dat dor en fasten un schöön Steern ut wörr. De Jung leet den Faden danzen. Wat funkel un lüüch de Steern doch in de Morgensünn!

As de Harders mit ehre Gaven to'n Stall kemen, pack jedereen sien Geschenk an de Krüff dal. Wieldes de Ool noch sien Leed up de Fleit speel, güng de Harderjung mit Hartkloppen up dat Kind to un höll em den Strohsteern hen. Dor slöten sik de lütten Finger üm enen vun de blänkern Halme: Dat Kind höll den Steern fast.

Digitalbild: L.Lüske
Digitalbild: L.Lüske


Fotos: Rudi Witzke
26.12.2008


na baven