Swatt is de Nacht

Swatt is de Nacht, ruug is de Nacht;
Düüsternis hett de Macht.
Achter't Swiegen kruupt Angst in de Welt;
Sorgen hebbt uns de Tokunft verstellt:
Welt, wo drifftst du op to?
Welt, wo drifftst du op to?

Koold is de Nacht, still is de Nacht;
Lichterschien fallt nu sacht
un liggt warm op een Kinnergesicht,
gifft uns Lewen een fründliche Richt:
Welt, dien Tokunft is dor!
Welt, dien Tokunft is dor!

Hell is de Nacht, warm is de Nacht,
Angst verleert all ehr Macht.
Kinnerlachen verwannelt de Tied;
Freed kümmt nähger noh Haß un noh Stried:
Welt, een Kind is dien Gott!
Welt, een Kind is dien Gott!

Melodie: Stille Nacht (EG 46)


Text: Cord Denker
Biller: Rudi Witzke

25.12.2008


na baven