Lütte Trolle

Tau'n Anhören hier klicken:


Vertelln deit Rudi Witzke in vörpommersch Platt.

Bi de lütten Trolle — lille Trolls — sünd wi bi dat grote Volk vun de Trolls ankamen, de nüms tellen kann, so veel sünd dat. De Tahl is grötter as de vun de Minschen in de Gegen, woll as up de Welt. De lütten Trolle sünd bloots nachtens ünnerwegens. Sünn orrer dat Licht vun en Dag dröögt se ut, un se warden to Stein.

Se sünd lüürlütting lütt, villicht so groot as de lütte Finger vun en Baby. Un up dat Fjell gifft dat naug lütte Ritzen in den Fels, twüschen de Wörteln vun de Laatschenkiefern un de Weiden. Dat reikt för jüm as Huus, goor as Palast. Solk lütte Wesen köönt wiss nich veel utrichten. Dat kunn man so denken.

Wenn dat aver nöödig is, denn bringt disse lütten Trolle Kräfft up, dat de Moschusossen un Minschen Rietut nehmt. Se hebbt mit de Minschen nix in'n Sinn; wenn de Minschen aver de Natuur wat andaun, denn kriggt se bannig Arger mit de Lütten Trolle.

Wi hebbt dat gaud mit de Lütten Trolle hier bi dat Beschrieven un Vertellen. Ik heff Biller vun John Bauer funnen. John Bauer kennte sik bannig gaud in de Trollvölker ut. Un hei hett dorvun Biller maalt.
De kieken wi uns an. Beten aver mütt wi über John Bauer weiten.


John Bauer

John Bauer wöör 1882 born, 1918 stürv hei bi een Schippsunglück tosamen mit sien Fruu un sienen lütten Söhn Bengt.
Hei weer studeerte Kunstmaler.
In dat dicke Bauk "Bland Tomtar och troll" sünd all de Biller, de ik nu wies, vun em maalt.


Vun Kittelsen maalt

De lütte Troll, den wi jüst sehn hebbt, dröögt ut, wieldat hei an'n Dag in de Sünn kamen is. Ik söök nu söss bit söven Biller vun John Bauer ut. De köönt uns miehr vun lütte Trolle vertellen as Wöör. Wi mütt se uns bloots lang naug un jümmer wedder ankieken.


Alle Biller hett John Bauer, de al 1918 stürv, maalt, un bi Wikipedia in't Internet kannst se all finnen.

Schöön weer, wenn elkeen de söss Biller utdruckt kreeg orrer een. Dortau kunn hei na een Tiet wiss een Geschicht vertellen.

Nu köönt wi an Geister glöven orrer nich,
denn wat weiten wi, wokeen bi uns in de Muurritzen orrer unner Bööm husen.
Mennigmaal glööv ik an Geister, denn wedder nich.

Wunnert heff ik mi, as vör nu woll 30 Johren en Frünnin ut Israel keem un wieder na Norwegen wull. Se wull dor lütte Trolls, de dat in Andenkenladens gifft, köpen, glieks so an 200 orrer miehr. De Mudders orrer Frünninen orrer Fruun geven en Troll ehre Jungs orrer Frünnen orrer ehr Kierls, wenn de wedder maal in'n Krieg müssten. De Trolls wöörn se schütten, glöven disse jüdschen Fruunslüüd.

In de Schaul müsst ik maal en Gedicht vun Goethe upseggen. Dat schullst di een vörläsen laten:

Johann Wolfgang von Goethe,
Der Fischer

Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll,
ein Fischer saß daran,
sah nach dem Angel ruhevoll,
kühl bis ans Herz hinan.

Und wie er sitzt und wie er lauscht,
teilt sich die Flut empor;
aus dem bewegten Wasser rauscht
ein feuchtes Weib hervor.

Sie sang zu ihm, sie sprach zu ihm:
Was lockst du meine Brut
mit Menschenwitz und Menschenlist
hinauf in Todesglut?

Ach wüßtest du, wie's Fischlein ist
so wohlig auf dem Grund,
du stiegst herunter, wie du bist,
und würdest erst gesund.

Labt sich die liebe Sonne nicht,
der Mond sich nicht im Meer?
Kehrt wellenatmend ihr Gesicht
nicht doppelt schöner her?

Lockt dich der tiefe Himmel nicht,
das feuchtverklärte Blau?
Lockt dich dein eigen Angesicht
nicht her in ew'gen Tau?

Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll,
netzt' ihm den nackten Fuß;
sein Herz wuchs ihm so sehnsuchtsvoll,
wie bei der Liebsten Gruß.

Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm;
da war's um ihn geschehn:
Halb zog sie ihn, halb sank er hin
und ward nicht mehr gesehn.


Goethe hett dat Gedicht 1778 schreven. Düt Bild hett John Bauer 1914 maalt.

Un wat vertellst nu dien Maten op'n negsten Pukkenputzdag?
Meinst, de glöven di?
Ik warr wiss vun de Pukken in Nordfreesland vertellen.


Rudi Witzke
25.7.2010


na baven