Regenleed

vun Klaus Johann Groth


Hier warrt dat Leed vörsungen:


Singen deit dat Marita Pollak.


Regen, Regen, druus,
wi sitt hier warm in Huus!
De Vageln sitt in Boom to kuern,
de Köh, de staht an Wall to schuern:
Regen, Regen, druus,
wi sitt hier warm in Huus!

Regen, Regen, ruusch,
wat rüükt dat ut den Busch!
De Blöörn, de hangt so slapprig daal,
de Bööm, de röhrt de Blööd' nich maal:
Regen, Regen, ruusch,
wat rüükt dat ut den Busch!

Regen, Regen, suus
vun baben op uns Huus,
vun't Dack hendal in strieken Strom
un liesen ut den Eschenboom:
Regen, Regen, suus
vun baben op uns Huus!

Regen, Regen, rull,
bet all de Gröben vull!
Denn laat de Wulken övergahn,
laat de Sünn wedderkaam:
Regen, Regen, rull,
bet all de Gröben vull!


7.11.2010


na baven