4. AdventKlick up tau'n Vergröttern!

Is lecht upmaol,
dat Haarte lacht —
Advent, an'n End
kump hillg'e Nacht.

Bild un Vers: Ludgerd Lüske
19.12.2010

trüch


na baven


na't Flack

na de Startsiet