Kalenner 2023:
Februar — Hornung

Bild un Vers: Erika Fischer
Dat Bild köönt Se per Klick vergröttern.


Is Ferientied!
Nu krichst du dien Daun!
Sech ehr dor baben,
sei salln den'n Snei bi uns affladen!
Ein'n groten Barch, dat reckt ierstmal.
Dortau Is, dick un speigelglatt,
dat is för uns Kinner wat.

Se kamen ut de Stuben ruter,
vergäten Kiekschapp un Komputer.


Biografische Notiz tau de Künstlerin hier


5.2.2023


trüch


na baven


na't Flack

na de Startsiet