Froolüü ...

To'n Weltfruunsdag 2019 vun Ewald Eden

Froolüü sünd tröö as Gold
Froolüü hevvt keen eegen Meenen
Froolüü sünd de Mannslüü hold
föör Froolüü tellt blods "Chic" an d' Beenen

Froolüü stoahn bi de Keerls dorföör
liekers ok as Keerl dat sücht
Froolüü droag'n de Keerls Mallör
wenn sien Doon in dutten lichtFroolüü hevvt Kind uttodroagen
de Köäken dat is Froolüüs Welt
Froolüü hevvt sükk stiäl to ploagen
in Nottieden ok denn woll föör Geld

Froo hett föör Noawuchs to sörgen
föör Suldoaten an d' lopend Band
Froo keert sükk dries üm dat Mörgen
sörcht föör Lääven in d' halfdoode LandFroolüü sünd Krooch föör de Troanen
de Rukksakk föör Pien un Verdreet
Froolüü hevvt keen Tied to Joahnen
wenn hör över d' Kopp wasst dat Leed

Drüm wiest dat ji stark sünd
dat ji harter as Iisen un Steen
wiest dat ji mirden in d' Lääven bünd
ok wenn de Mannslüü dat ni nich willt seh'n


Teknen: Rudi Witzke


8.3.2019


trüch


na baven


na't Flack

na de Startsiet