Vörjohr un Lent

Biller vun Elke T. Weißleder, Wöör vun Marlou Lessing


März


"Seestück à la Proust"

as harr de dag sien ogenlidd
sacht apen slaan, to mööd,
dat lang to holln; bilöpig glidd
dat bild vörbi un grööt:
de witte schuum, de kinnerstimm,
de möwenschrieg so kloor;
de unsichtbore ruuch vun solt
(dat lidd warrt al to swoor —) —
dat lidd fallt to. de ruuch, de blifft.
he blifft as en persoon,
de den momang ehrn namen gifft
mit kinnerstimm ehrn toon.

 


 

April


"Elv"

möwen

wi sitt hier an de küst.
worüm? wenn wi dat wüsst!
wi sitt hier längs dat över,
wi sünd de över-töver,
wi dammelt hier so lang,
uns hobby tratsch un striet.
wat, achter uns dat koorn?
tohööfd de wederstorm?
dat is nich vun belang.
dat kümmert uns keen schiet.


Översicht över de Klennerbläder

1.3.2015

trüch


na baven


na't Flack

na de Startsiet