Vun Harvst na Winter

Biller vun Elke T. Weißleder, Wöör vun Marlou Lessing


November


"Astern"

de astern maakt ehr geles füür
so harmlos groot, so hell präsent;
se leevt op pump, se lücht blots hier,
sünd al en lang vergangen tier,
afsneden stengels sett ehr end.
de tokumst roht — bloots dat is wiss —
in pandora ehr rode büss.

 


 

Dezember


"Stilleven"

na binnen gahn, na binnen.
de klöören licht, ahn gröön —
wi kiekt op uns un in uns rin,
fraagt, wo un wat du büst, ik bün,
un köönt uns doch nich sehn.

na binnen gahn, na binnen —
dor sammelt sik, wat blifft,
wenn dat för hart un sinnen
keen annern utweg gifft —

na binnen rut, in't leven —
na binnen, in de feern.
denn kiek op, un wat du sühst,
fraagt, wat ik bün, wat du büst,
un schient nich mehr feern.


Översicht över de Klennerbläder

1.11.2015

trüch


na baven


na't Flack

na de Startsiet