Vagelnest in'n Storm


Foto: Fir0002/Wikimedia Commons

Vagelnesten,
fien flochten
ut Grashalms
un lüttje Telgen,
hangen verlaten,
tuust un tuult.

Storm tarrt un tockt
de kahlen Boom.
Wo just noch
Finken huschten,
Vagelkinner piepten,
is nu Anken un Knarren.


Foto: ML

Engels plücken
Feddern un Dunen,
Ies deckt
Dieken un Seen.

Bloots de Born
blenkert un glöht.

Wedder
haalt Leven Puust,
verkrapen, verborgen
in Wörteln un Knubben,
slöppt un dröömt
vun warmende Sünn.


Rudi Witzke
17.10.2010

trüch


na baven


na't Flack

na de Startsiet