Anke Nissen leest "Buntnettel":


...in holsteiner Platt.