De Grögolz
Gröttste Golfer aller Zeiten

vun Cord Denker


  Dat Beste, wat dütt Johr hett doon:
joog Donald Trump vun sienen Throon.
Dat weer de Lohn för all sien Lögen
ut krusen Präsidenten-Brägen.
Veer Johrn — een kotte-lange Tied —
harr he den Pöbel an de Sied.
De storm op't letzt dat Kapitool:
Uns Donald höört hier op den Stohl!
Wi sünd "brave boys", wi wüllt regeren
un alle Welt den Schrecken lehren.
Un Donald, dat is unse Gott,
democracy maakt wi to Spott.
Wi wüllt för alle Tieden blieven
mit em siene Superlativen.
He is de Gröttste, allemal,
un kiekt op all de annern dal.
   
  Jüüst dat maakt mi nu bangen:
Mit Wohrheit kannst'd den Keerl nich fangen.
De Klima-Fraag kümmt em nich bi.
Wat kümmert em de Pandemie?
De Welt-Gesundheit — laat ehr lopen!
Un Flüchtlings-Kinner ut de Tropen:
Is doch egool, de Welt ehr Noot,
de Hauptsaak is, sien Land is groot!
Amerika mutt nu berappen
för düssen Keerl sien gräse Grappen,
denn he gifft dor keen beten Roh
un buut de Muu'r na Mexiko.
   
   
  Man mal mööt sik de Tieden wenden,
un ok so'n lumpig Spöök mutt enden:
Nu kaamt de Demokraten ran,
man de staht ünner Trump sien Bann,
denn he is doch de wohre Winner,
un Demokraten — Düvelskinner.
De bringt dat Chaos över't Land,
sind veel to links, dat is bekannt:
Stand by, ji Lüüd, ji Patrioten,
un kriegt wi Biden Joe tofaten,
denn hangt wi em dor an den Boom
un löscht den Demokraten-Droom.
Denn kriggt de Wirtschaft ehren Heven,
de Rieken köönt kommodig leven.
Wer arm is, de is sülben schuld:
de Rieken is dat Schicksal huld.
Dat Volk entwei, steiht op twee Sieden,
dä nood, to slichten un to düden.
Dat dor een fründlich Tokunft lacht
un nich Herrn Trump sien Ego-Macht.
Man he speelt Golf un sammelt Spenden,
denn de Trumpismus schall nich enden...
   
 
   
 

För mi is dat Faschismus puur
un keen Verständigungs-Kultuur.
Ik segg di, Donald, dat is wichtig:
De Macht maakt mennig Minschen süchtig.
Speel du doch mal een anner Part:
du hest doch in dien Bost een Hart!
Versöök doch mal — villicht ganz liesen —
de Welt dien Minschenhart to wiesen.
Un höör doch op na Macht to luu'rn,
ans kann ik di bloots noch beduur'n.
Denn ik heff Angst vör so een Wesen,
denk dor an Hitler, krieg dat Gräsen.
Ach Donald, kumm to uns torüch:
vör di de Afgrund — hier de Brügg.
Un twitter mal na anner Takt,
ans denkt de Welt, du büst beknackt.

 

 

13.02.2021


na baven