Kuddel, Schauermann ut Hamborg, un sien Bertha wüllt...

Grekenland redden!

Kuddel

„Nu hebbt se in Brüssel jüst Enigkeit tostannkregen“, see Kuddel un drück den Utschaltknopp vun Feernseher. „Ik kann dat nich mehr hören! 159 Milliarden Euro ut de EU an Grekenland för de Redden!“


Grekenland redden? En ruinöses Ünnerfangen!

Bertha schalt dat Radio an un antert: „Hüüt givt dat al so nix inne Glotze! Laat uns mal wedder en Speelavend maken. Rommee oder Kniffel?“ Se nehm den Koffer mit de Spelen ut'n Schapp un twee Rootwienglääs. „Ik heff güstern vun Netto ene Boddel Rootspoon mitbrocht. De kannst du mal vun'n Kökenschapp holen!“

Kuddel gung in de Köök, broch den Wien mit un goot em in de Gläser.

Bertha lach un see: „Nu mutt blot noch Udo Jürgens singen!“

Kuddel keek op dat Etikett. „Den mutt man in'n Urlaubsland drinken. De smeckt in Düütschland nich! Un denn is he ok noch ut Lesbos!“

„Ik denk, de is ut Grekenland“, antert Bertha benaut.

„Ja, du un de Geographie!“ Kuddel lach spietsch. „Dat is en Eiland in't Ägäische Meer.“

„Ach so! Ik kenn blot Rhodos.“

„Worüm hest du den köfft? Wi hebbt in Düütschland so gode Wienen!“

„Inne Bild-Zeitung hebbt se schreven, dat de Milliarden vun de EU nich recken doot. Wi schölen all tohoop greeksche Woren köpen!“

„Denn mutts du bald ok italienischen, portugiesischen un spanischen Wien köpen. De Länner gahn ok den Bach hendaal!“

„Nu laat uns toeerst den Lesbischen drinken!“ Bertha müss sülven över den Dööntje lachen.

Kuddel see „Prost!“ un müss grienen. „Wat seggt de Blöd-Zeitung denn to Amerika?“


Oha, de USA sünd meist so pleite as Grekenland?

„Dat weet ik nich.“

„Wenn de Republikaners nich mehr mit Obama verhanneln un se sik nich enigen, denn sünd se vun tweten August af an Pleite!“

„Oh! Dat wöör mi aver Leed doon üm Obama!“

„Blot üm Obama?“

„Nee, natüürlich üm all Amerikaners, aver he hett dat sünnerlich swoor. He is nagraad de vörst Neger as Präsident!”


Snaaksch! Is Obi nich jüst so witt, as he swatt is? He is halv witt, woans kann he da ganz swatt ween?

„Dat is afsurd, wat du seggst!” Kuddel weer in Brass. “Op de een Siet hest du Sympathie för em, un denn bruukst du so en diskrimineeren Woort!”

„Na ja, denn Afro-Amerikaner oder Swatter! Gläuv doch nich, dat de Republikaners em so nömen. "Nigger" is da förwiß noch tutig!“ Bertha drunk en Sluck. „Op uns beid un op Obama!“

Kuddel drunk sien Glas leddig un anter: „Mit wat wullt du em redden? Amerika is nich bekannt för Wien. Wat höllst du vun Raketen?“

Bertha weer fuchtig. „Du kannst di diene Ironie sporen. Wi schöölt lever Kniffeln!“ Se greep na den Wörpeln. „Na, da wunnerst du di! Op en Slag en Kniffel un denn noch sössn!“

Kuddel harr noch kene Lust un see: „Wenn Amerika bankrott geiht, denn dröppt dat de ganze Welt!“

„Dat glööv ik nich!“, weddersprook Bertha. „China hett doch Milliarden Dollars. De köönt doch för de USA betahlen. Wat wullt de mit so veel Devisen, wenn de Lüüd kene chinesischen Woren mehr köpen köönt?!“

„Ik glööv, du büst nich ganz goor! Wi schöölt toeerst Grekenland ünnerstütten. Eene Boddel Rootwien makt den Kohl nich fett!“ Un denn müss Kuddel smuustern un see: „Wenn wi Athen redden wüllt, denn böökt wi morgen bi Netto ene Reis na Lesbos!“


Tja, wenn dat Redden so utsüht, denn reddt wi achterna Italien un Portugal!


Martin Ripp

Dat niege Book vun Martin Ripp: hier
Bild Obama: Pete Souza/Wikimedia Commons

25.7.2011


na baven