Kuddel un...

Bertha weet Bescheed

Kuddel

Bertha weer bramstig. "Muttst du al wedder de Sünnersennen kieken?"

"Ja, de Draghi intressert mi! As EZB-Baas un Itacker warrt he sachts mehr an Italien as an Europa denken!", antert Kuddel.

"Nu kann ik den Anfang vun mien Film nich sehn!"

"Du hest doch güstern ok de Diskuschion över de Demonstranten vun Legida, Pegida, AFD und as de düütschen rechten ‚Patrioten' allen heten, mitkeken!"


Hach, Baden in Cornwall...

"Ja, dor geev dat nix anners, blot wat ik al sehn heff. Hüüt kummt aver wedder mien Film ut Cornwall."

"De Küst hest du doch männichmal sehn! Un de Inholt is ümmer desülve!"

"Un, is dat mit dien Sünnersennen etwa nich so? Höör ik nich "Finanzkrise, Finanzkrise" siet Johren?"

"Kannst du nich mal een Ogenblick dien Muul holen?"

Bertha weer mucksch un sweeg still. As dat to Enn weer, see Kuddel: "Den Tins hebbt se nich ännert. Aver stell di mal vör, Draghi will jeden Maand bis September 2016 för 60 Milliarden Euro Weertpoppieren vun Staaten köpen!"

"De Tins is doch egal!", antert Bertha. "Du hest doch al so nix op'n Konto. Ik bün froh, wenn ik maleins dien Gräffnis betahlen kann!"

Kuddel grien söötsuer. "Aver de Milliarden, de dor rutpumpt warrt! Dat schölen över eene Billion ween. De mehrsten Lüüd weet gar nich, wo veel Nullen dat sünd!"

"Un du, weetst du dat?", födder Bertha em driest rut.


Cornwall oder Draghi? Mal ehrlich:
dor fallt de Wahl nich swoor, oder?

"Na klaar! — Aver du kannst nu vun mi ut op dat Twete ümschalten!"

"Ne, nu will ik nich! Mien negenkloke Herr Kuddel weet nämlich ok nich, wo veel Nullen dat sünd, un dat geiht mi jüst wat an. Nu warrt nämlich allens dürer!"

"Dat wullen se dormit ja ok tostannkriegen! De Deflation angahn!"

"Du meenst Inflation!"

"Ne, Deflation!"

"De kenn ik nich!"

"Dat is dat Gegendeel vun Inflation!"

"So'n Tüünkram! De snackt doch aver ümmer vun de Inflationsrate!"

"Ja, dormit warrt doch de Deflation meten! Ik meen — äh, de Inflationsrate is to ring, un dat is denn de Deflation! Allens warrt billiger!"

"Ssssso! Ja, klor, as mit'n Thermometer. — Kiek nich so verbaast, Kuddel, wenn ik ok mal wat kapeer. Mit'n Thermometer kannst de Hitten meten un also ok ehr Gegendeel, de Küll. Un mit de Inflationsrate meetst denn de Inflation un ehr Gegendeel, de Deflation."

"Bertha, du verblüffst mi jümmer wedder."

"Wieldat du mi nix totruust. Aver nu segg, woso wüllt se dat wedder loswarrn, de Deflation? Is doch kaptaal, wenn allens billiger warrt!"

"Nee, kaptaal is dat nich." Kuddel güns. Harr ik ehr doch bloots vun Anfang an den Kitschfilm kieken laten!, schamfeer he sik binnerlich. "Dat is to vigeliensch to verkloren, aver dat is slecht för de Weerschap. Dat versteihst du nich."

"Nu sleit't Dörteihn! Dat seggst du bloots wedder, wieldat du dat sülven nich weetst! Jüstso as mit de Nullen!"


De Warenkorf is ganz lerrig — ok düsse Lüüd hebbt nich an Kondome dacht!

"Keen Wunner! Wenn sülvst Fachlüüd nich weet, wohen de Reis geiht. — De hebbt", verklaar Kuddel komodig, "so en sünnerbor Woren-Korf, de jeden Maand mit Saken vullmaakt warrt. Dormit meet se de Inflationsrate. Dor smiet se allens dörchenanner. Mieten un Kosten för Strom, Gas un Sprit hebbt enen Andeel vun dottig Perzent. Huusgeräteschaft, Mobiliar, Billerrahmen un Kondome bi twölf, un dat, wat wichtig is, dat heet för Eten, blot teihn Perzent. Dat is doch Bedrug!"

"So is dat! För Kondome geevt wi doch keen krummen Penn ut!"

Kuddel keek verlegen biesiet un sä gau: "Un dat, wo dat Ööl üm fofftig Perzent billiger worden is! Denn harr Draghi egens gor nix maken müsst, blot aftöven, bit dat Ööl wedder dürer warrt. De Saudis wullen doch in'n März de Produktion rünnerfohren, denn geiht de Pries foorts in de Hööch!"

"Un dat is verkehrt!", konter Bertha. "Kondome mööt billig blieven! In de Hööch gahn mutt dor ganz wat anners! Nu warr man nich root, Kuddel. Is ok keen Gefohr nich, denn Kondome warrt doch vun Latex maakt un nich vun Eerdööl. Latex is en nawassen Rohstoff. Energiewenn un so. Wi mööt överall nahaltig warrn, wi mööt ja an de neegsten Generationen denken, sünners bi de Kondome."

Kuddel lach. "Du büst mi een! Klingt ja as'n Parteiprogramm! An'n 15. Februar is doch in Hamborg de Wahl för de Börgerschop. Ik warr di noch anmellen. Ik heff mi de Fotos vun de Kandidaten ankeken, dor passt du got rin! Een hett as Beruf Sanitäter angeven, hett aver blot en Kurs in eerst Help maakt. He is aver so en Computerminsch oder en Sesselpuper in en Amt. Annere sehn ut as op'n Steckbreef in'n Wilden Westen, wo ünner steiht: ‚Wanted'."

Bertha weer ganz intresseert. "Willst du dat ehrlich versöken? Heff ik denn en Chance, wenn ik parteilos un Rentnerin angeven do?"

"Ne, du bruukst en Beroop, de Indruck maakt! Dor mööt wi uns noch wat utdenken! — Mang all de Nullen dor kann dat ja nich so swaar ween!"

"Ach ja!" Bertha kneep en Oog to. "Weetst du nu, wo veel Nullen dat sünd?"

"Bi de Wahl?"

"Nee, bi de Billion! — Dat sünd twölf, Kuddel. Twölf. Ik segg di dat."

"Dunnerslag! Wi geevt di as Finanzweert ut, un du winnst de Wahl! — Aver nu schalt man üm! Villicht sühst du noch de Waterkant vun Cornwall un Rosamunde Pilcher in'n Strandkorf sitten!"


Endlich Cornwall!


Martin Ripp
Bild Draghi: World Economic Forum/Wikimedia Commons
Dat niege Book vun Martin Ripp: hier
25.1.2015


na baven