Maat Jan ut Bremen(Maat) Jan an Ulrich:

Dementi!


Dat eene vorneweg: Ick heb mi nienich dopt! Al mien geistigen Barg- un Tal-Etappen heb ick ohn de Help vun verbotene Substanzen bewältigt kreegen. Ick geef to, dat ick mien Sangria-Reserven gern köhl logern do. Un dormit dor kieneen bi geiht, schrief ick dor ok mien Nomen op. Wo de nu in den Köhlschrank vun mien Dokter komen sünd, is mi unerklärlich. Dat Tüg Prost! Santé! Cheers!hört ober jümmers noch mi un keen Radfohrer, de tofällig ok "Jan" heet un nu meent, dat wär sin "Eegenblot". Rotwien för sin Blot uttogeven, dat het in de Weltgeschichte bloß een fertigbrocht. Un de het kin godet Ende nomen!

Öberhaupt kunn een disse Dog wedder mol faststellen, dat de Sünn us dütsche gornich goot deit. Öberall hangt se ehr Fohne rut — up eenmol draf een sogor mit Fohne Auto föhrn. Un de goden Sitten, de gaht jümmers mehr de Bach runner. Al voran mol wedder de Bild-Zeitung, jümmers dat Organ vun de Hippies un Alt-68er. "Schallt wi us all duzen?" frogt de op ehre Titelsiet. Jo, dat geiht doch woll to wiet! Wo kummt wi denn dor hen? Un dat in een Tied, wo de Ünnerscheed in' Inkomen — het dat DIW rutfunnen — grötter sünd as jemols vörher. Wi künnt doch use Leistungsträger nich tomoden, dat irgendeen Hartz IV-Fall se mit "du" anschnackt. De verjagt sick sonst so, dat se sofort in't Utland flüchten, mit al de StüDat Kapital op de Flucht -- mit flegen Fahnenern, de se betohlt oder better betohlen kunnen. Good, de meesten hebt ehr Geld al in Utland un betohlt sowieso kin Stüern. Ober alleen ut Prinzip: "Haben Sie bitte mal einen Euro?", heet dat, soveel Tied möt ween.

Un watt möt ick jüs lesen: Dütschland löpt de Bürger weg. In letzten Johr sünd al 145.000 Dütsche utbüchst. Kieck, dat kummt vun de Duzeree. Un de meesten wern "mögliche Leistungsträger". Klinsmann is ok al weg. Wer wull sick ok vun een as Waldi Hartmann duzen loten? Blangenbi, dat weer ok gediegen: Eerst schriegt se al, Klinsmann schall blieven. Un denn meent twee Drüttel in een Umfrog, dat weer richtig, dat he afhaun is. Dat heet, a) wi weet, wat wi an em hebt, un b)wi weet ok, dat so een as he dat bi us op de Duur nich uthöllt.

Dor les ick leever wat richtig Konservatives: de Süddütsche Zeitung. "Klinsmann geiht", schrievt de, "ober kineen schall wogen, sinen Erfolgskurs to verloten." Jawoll, dat is de Sprok, de wi verstohn! Kine Experimente! Kineen ve"I want -- YOU!"rlot de Kurs. Kineen schall dat wogen — beter, kineen schall öberhaupt irgendwat wogen. Dat Klinsmann den "Erfolgskurs" vun sine Vörgängers verloten het, üm mol wedder Erfolg to hebben, dor denkt wi beter nich mehr an. De WM is vörbi, de Welt is wedder tohus bi Fienden.

Dat gilt nu natürlich nich för us Kanzlerin, dat Bundsmerkel. De Ändschie het jo nu ok eeren Dschordsch Dabbelju endlich dat You anboden. Un har sick dorför utrekent en Kaff in Meckpomm utsöcht, wo sick Bildung un Arbeet gode Nacht seggen un de Inkomensünnerschied vun "nix" na "fast nix" riekt. Bush har achterher ehr "Urteilsvermögen" lobt. Nujo, allns is relativ…

Ober dat is doch schoin, dat sick twee so god verstohn, ok wenn de Rest sick al wedder an all Enden massakreert. Schode, dat de Ehepartner dorbi ween sünd, anners — wer weet, wat för Früchte de dütsch-amerikonsche Fründschap us bracht har? Een transatlantische Krüzung ut Bush un Merkel — bi den Gedanken hol ick fix min Eegenbierkonserven ut'n Köhlschrank. Un kineen schall wogen, mi de ok noch wegtonehmen. Dat rot ick jo,

Maat Janna baven