Plastik

vun Wolfhard Sauerbrey


. . . . un as nu Hinnerk Harms mit sienen Ewer
na'n Fischfang an de lütte Mole leeg,
da keem sien Frünn langs, un de fröög: "Mien Lever —
na, good wat fungen? Allens inne Reeg?"

"Na ja", gnarz dor griesgrammelich uns Harms,
"wenn blots de olle Beifang man nich weer!
Heel schieret Water, jou, dat finnst du narms!
Dat heele Nett vull Plastik — kiek mal her!"

De Frünn, de böögt sik nu wat vör un süht
dat Boot vullpramst mit Plastikmüll ahn End,
un fraagt: "Is dat denn jümmers so as hüüt?"
"Jawoll — bi föfftig orrer so Perzent!"

"Man — wenn nu all de Deerten so'n Tüüg freten,
denn kümmt de heele Schietkram op'n Disch?"
Harms tuckst de Schullern: "Kannst du geern vergeten:
Good acht Perzent vun't Tüüg in jeedeen Fisch!"


"Ik bün ok en Fisch, man ganz vun Nylon maakt. Wat maak ik verkehrt?"

"Man — wo is dat denn nu mit unsen Kröger?
Dor warrt doch middags "Gänsebrust" serveert?"
"Jou — da is de Prozentsatz noch wat höger,
ik heff so wat vun ölben rum gehört!"

"Un wo is dat denn nu mit unsen Strand?
Wenn ick dor barft gah, heff ik noch nix spört!"
"Kannst nich — dat Plastik: lütte Nano-Kugeln:
Dörtig Perzent vun'n Sand, so heff ik höört!"

"Man, Hinnerk, un wat is denn nu mit mi?"
Ik freet doch jümmerto so lütte Saken?"
"Mien leven Frünn, dor büst du al mit bi:
Laat doch vun'n Dokter mal dien Blootbild maken!

Ik weer jüst dor, ik wull doch sülben weten,
wo dat so weer mit mienen Plastikspegel,
dor seegt de Dokter doch to mi ganz kregel:
"Blots dree Perzent — mien Jung, dat kannst vergeten!"


"Ik heff hunnert Perzent. Wat maak ik verkehrt???"


18.6.2017


na baven