As en Schwiezer Klock

vun Heinz Tiekötter


"Worüm mutt mi dat jümmers drepen; wat heff ik doon, dat ik mehrstens de Rostammers krieg?", froog sik de Elvlotse Korl Witt, as he kott achter dat Elbe-Lüchtfüer butenbords an de Lotsenledder (Fallreep) an den griechsche "Pallas Athena" opentert is. Wenn hier all Stopen fehlt, denn hest du glieks en Ohnung, wat boben op di täuvt. "Is Verlaat op de Maschien?", is de besorgte Froog vun Korl Witt an den Koptein, as he op de Brüch ankeem. "De löppt as'n Schwiezer Klock!", anter de. Un richtig, bit Brunsbüttel güng ok allens kloor.


In'n Noord-Oostsee-Kanaal

In de Brunsbütteler Schlüüs is Korl vun Peter Prien afleust worrn. De dacht ok bi sik: "Worüm mutt mi dat jümmers drepen?", as he sik op den Rottendamper ümkeek. Un he froog den Koptein, wat dat villicht Probleem mit de Maschien gifft? In'n Kiel-Kanool un in de Schlüsen kümmt dat ok mol to en Manöver, wo du dat bannig hild hest. Denn musst di op allens verloten könen. "Och wat, de löppt as'n Schwiezer Klock!", anter de Griek.

In Nübbel, dat is de Mitt vun'n Kanool, ward Prien vun Jan Ostermann afleust. De mutt dat Schipp nu bit in de Schlüüs vun Kiel-Holtennau lotsen. "Wat'n Schrotthupen heff ik nu ünner mien Feut!", dach Jan Ostermann, as he op de Brüch ümkeek. "Jümmers drippt mi dat!" Ok siene erste Froog an den Koptein weer, wat he sik bi Manööver op de Maschien verloten kunn. "De löppt as'n Schwiezer Klock", anter de Koptein, "dor köönt Se sik to hunnert Perzent op verloten!"


Holtenau vun sien idyllische Siet

Dree gode Stünn loter leeg Holtenau vör jem. Dat Schlüsendoor stunn wiet op. Jan Ostermann hett de Maschien so wiet doolregulieren loten, dat noch 'n beten Fohrt in Schipp bleev, dormit he Druck op dat Roerblatt harr. Sinnig dreev de "Pallas Athena" in de Schlüsenkomer. Denn geev Jan Ostermann dat Kommando "Maschien Stopp, Maschien lütte Kraft retuur!" De Maschien starvt, man se leep nich wedder an. De "Pallas Athena" dreev sinnig vörut. Jan Ostermann jump in de Brückennock un schree to de Seelüüd an Deck un röber to de Fastmokers op de Schlüsenmuuer: "Liens an Land, Maschien kümmt nich!" Sutje un sinnig dreev dat Schipp dörch de Schlüsenkomer un ramm dat Schlüsendoor.


Dor achtern, in de Schlüüs, rammt dat Schipp dat Door! So warrt dat in Holtenau maakt...

De Schoden an dat Schipp un an de Komerdöör weer bedrächtlich. Jan Ostermann weer liekenbleek un rauf sik de Hoor; em weer flau in de Been. "Wat weer dat?!", schree he den Koptein an, "hest du mi nich seggt, de Maschien löppt as en Schwiezer Klockenwark? Nu hebbt wi dat Malöör!"

"Djä", seggt de Koptein ut Griechenland, "dat heff ik seggt." Un denn froog he wieder: "Mien leve Lotse, hest du all mol een Schwiezer Klock sehn, de ok retuur löppt?"


5.9.2020


na baven