Lübeck. Grafik vun Jutta BredowDe twete Spazeergang dör Lübeck mit Jutta Bredow

"Lütte Hüüs", teikent vun Jutta Bredow


Hüüt gaht wi mal wedder dörch uns Stadt, so as Jutta Bredow dat mit ehren Teikenstift maakt hett. Wat dat bedüüd, mit en Teikenstift to "sehn", dat hett Rudi Witzke in sien Inföhren to den eersten Spazeergang beschreven.

Bi den eersten Rundgang harrn wi uns grote Hüüs ankeken, hüüt kiekt wi mal na de lütten.

Verlopen kann en sik nich in Lübeck.

Düsse Plan kenntekent, wo langs uns Padd dör Lübeck uns föhrt. De Links bi de Biller föhrt Se na de enkelten Bidrääg, 'neem de Buwarken vörstellt warrt.

1 Vun’n Bahnhof löppt man glieks up dat Holstendoor to un över de Trav weg. Dor achter de Holstenstraat hooch, un glieks steiht man up unsen Markt mit den Kaak.

De Kaak

Dat is en wunnerlich lütt Huus ut ganz olle Tieden. Hüüt köönt wi dor Kantüffel un Appeln köpen. Fröher harr dat to kriegen mit Recht un Gerechtigkeit.

Ünner dat Raathuus hendörch staht wi nu in de Breed Straat un gaht na links hendaal, bet to End, bet na de Schiffergesellschaft, un denn wedder na links den steilen Barg rünner. Dat is de Engelsgruuv.

2 Goot uppassen! Up beide Sieden geiht dat rin na en ganze Reeg Gänge. En dorvun, linker Hand, dat is de Bäcker-Gang mit Fachwark-Hüüs. Dor gifft dat nich veel vun.

De Bäckergang

Gaht wi wedder rut, kaamt wi up de anner Siet na de Engelswisch mit den Hellgrönen un Düüstergrönen Gang un noch en poor annere. Dat is meist as in en lütt Dörp.

3 Vun dor gaht wi rut na de Trav, na den Haben, wedder an dat Holstendoor vörbi. Dit End an’t Water lang is nu richtig fein ümbuut worrn, dat geiht an de Grote un Lütte Petersgruuv mit den St.-Jürgen-Gang vörbi bet na den Rosenhof. Dor kruupt wi hendörch un staht in en lütte Welt för sik mit den Kalandsgang un Petersens-Gang un noch en poor.

De St.-Jürgen-Gang

4 En beten wieder lang findt wi nich bloots den Rehagens Gang.

Rehagensgang

Wi gaht bargup, de Hartengruuv hooch, vörbi an dat Zeughaus un den Dom, dörch dat Fegefeuer na de Möhlenstraat.

5 En poor Stufen hooch geiht dat rin na den Brandes Hof un denn is dor noch de Gang mit den schönen Namen „Römisches Reich“.

Dat Römische Reich

Un wenn dat nu langt un de Fööt doot weh, denn gaht wi rin na enen ollen Kroog, glieks an de Eck. Dat is „Im alten Zolln“.trüch


na baven


na't Flack

na de Startsiet